logo

Systemy zapłonowe i elementy grzejne

Kabel połączeniowe i zapłonowe

grzałki wysokotemperaturowe

Zapalniki żarowe i pelletowe

Elektrody zapłonowe i jonizacyjne

Porcelana twarda

Ceramika porowata RAMUL/RAKOR

Powłoki ceramiczne

RAPAL 200 AZ

Tlenek glinu RAPOX

Tlenek glinu RAPAL

Tlenek magnezu

Steatyt

Azotek krzemu

Ceramika porowata

Cyrkonia

Wytwarzanie addatywne

Formowanie wtryskowe ceramiki

Kompetencje i know how

Materiały HT

Oprzyrządowanie wewnętrzne

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już dziś!

Rauschert oferuje szeroką gamę komponentów ceramicznych do zastosowań przemysłowych. Nasze produkty spełniają najwyższe wymagania w zakresie właściwości, takich jak ochrona przed zużyciem i korozją, izolacja elektryczna i termiczna, odporność na wysokie temperatury i stabilność chemiczna.